Vi har så langt levert 18 valpekull, der 16 av dem har vært registrert på oss. Våre valper blir brukt til mye, og gjør det svært godt i flere grener, men er i hovedsak familiehunder og det er det vi ønsker at de skal være. Dersom du ønsker deg en valp fra oss, så send oss en mail der du forteller oss om deg selv, hvorfor du ønsker deg Corgi, hvilken erfaring du har med hund, og hva du kan tilby den. Å kjøpe en hund er et stort ansvar, og selge en hund er et enda større ansvar og noe vi tar på største alvor.